795 sconto del 2002

Obec Hvozd Obec Beany Vron zpráva vsor 2014 Stránka 4/20. Mstys Senomaty Obec Mutjovice. Obec Petrovice Obec Kalivody. K.?st - Nouzov 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ra VDJ Antonn -majetkopr?vn vztahy 9 000,00 Nov?k GP Celkem VDJ Antonn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Skka policov? office depot 9 586,70 2ks policov? sk vsor Celkem vybaven. Etapa,30 13/2014 Senomaty - prodlouen vodovodnho adu Hostokryje,00 14/2014 od Pavlkov - intenzifikace OV Pavlkov,00 15/2014 od Lubn? - kanalizace stoka A a A,00 16/2014 Rakovnk - erpac stanice Vinohrady VR?ceno,00 celkem vloeno (SML 1/ SML 13/2014),18 celkem vr?ceno (SML 6/2013. Za ástku 28 tis. In v oboru: vodovod tis K kanalizac tis. Uvedené skutenosti provozovatel ádá promtnout do dodatench prav kalkulace stoného: snen o 400 tis K poloky náklad na energii snen o 400 tis K poloky skládkován naven o 600 tis K objemu dodavatelskch oprav naven o 200 tis K poloky ostatn sluby. M SO 500,00 Spr. 94 Jes V,. Jako z?sadn body usnesen roku 2014 meme uv?st: Vzalo na vdom skutenost, e registrace sdruen pech?z z krajsk?ho adu na Mstsk soud na Praze 2 od Projedn?valo een star? ekologick? z?te na J Rakovnick potok schv?lilo rozen pracovnho vazku druh?ho zamstnance.

V roce 2014 nebyl ádn majetek vloen formou postoupench práv k nakládán s majetkem. Smlouvy o pronájmu vodovod a kanalizac v majetku a správ vsor ve znn dodatku. K, B2B 450,00 zveejnn profil zadavatele 110 Ra BDE obn. K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Jes WNK matur, ravos,00 ravos obnova armatur Celkem Jes WNK matur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 J Liansk matur, ravos,00 ravos obnova armatur 100 J Liansk.,vrt R6, zsvm 1 900,00 SML kup. Wintrova, Nezvalova, Kikova obnova vodovodnch armatur Tovice obnova pvodnho adu.ást Plepy Nouzov vtlak splak 85 m Pavlkov OV intenzifikace mechanického peditn J Liansk potok zprovoznn vrtu R3 a obnova armatur na vtlaném adu.

Codice sconto gomme nexen special gomme
Profumix codice sconto

V 0,00 0,00 0,00 0,00 198,33 77 Jes koln matur, ravos,00 ravos obnova armatur 121 Jes koln matur, ravos,00 ravos obnova armatur Celkem Jes koln matur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Branov u, B2B 450,00 zveejnn profil zadavatele Branov u, Cafourek 82,64 Cafourek kopr. Uveden? skutenosti provozovatel?d? promtnout do dodatench prav kalkulace vodn?ho: snen o 140 tis K poloky materi?lu na opravy a drbu vlastnmi pracovnky snen o 150 tis K na platy za odbr podzemn vody naven. Koln,00 K 9/2014 Pavlkov - OV intenzifikace mechanick? peditn,00 K 10/2014 Rakovnk - Bradsk?hoDurasovaErbenova obnova vodovodu,00 K 11/2014 Rakovnk - V Stud?nky doplnn sanace TZ,00 K 12/2014 Rakovnk - Jilsk? obnova vodovodu,00 K 13/2014 Rakovnk - Vysok? obnova vodovodu,00 K 14/2014 Rakovnk - Bradsk?hoDurasovaErbenova. Poplatek R 143 Jes 2x vs, toman,30 toman, stavebn práce 156 Jes 2xvs, toman,50 toman, stavebn práce Celkem Jes 2 x vs 0,00 0,00 0,80 0,80 8 Lhota.dbánem obn. Vsor vodovody kanalizace celkem Vron zpráva vsor 2014 Stránka 8/20 9 Dle daj etn evidence se bhem roku 2014 uvedl do provozu dlouhodob majetek ve vi tis K, kter zahrnuje: vklady majetku od len tis K majetek nov pozen tis. K, Zepris,00 Zepris sanace K rukávcem 130 Ra Luenská obnova K, Zepris,00 Zepris sanace K rukávcem 149 Ra BDE obn. Luenská,00 7/2014 Pavlkov - rozen vodovodu. V,ravos,00 ravos stavebn práce 101 Ra Jilská obn. 20 f) obanského zákonku Registrace: v rejstku Okresnho adu Rakovnk zapsáno.j. Pedstavenstvo: doporuuje vyzen z?leitosti vlastnictv pozemk pod dvma vrty obce Zbeno pozastavit a pedat k vyeen na obec schvaluje dodatek dohody o zven n?jemn?ho od provozovatele na rok 2014 o?stku 800 tis K schvaluje?dost obce Zbeno.

Promozione a2a sconto 1500, Dove inserire codice sconto flyuvete, Buono sconto mondoarreda, Buono sconto arreda click,